Adatkezelési szabályzat

1. A Szolgáltató a Felhasználónak a részére átadott személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

2. A Felhasználó általi vásárláshoz, a Felhasználónak kötelező megadnia a Szolgáltató részére az alábbi személyes adatokat (továbbiakban: „Személyes adatok1”):

 • Név (vezetéknév és keresztnév)
 • Számlázási cím (irányítószám, ország név, település név és jelleg, közterület név és jelleg, házszám)
 • Elektronikus levelezési cím (e-mail cím)
 • IP-cím (ennek a személyes adatnak a megadása automatikusan történik a web-oldalra történő belépéskor)

3. A Felhasználó általi vásárláshoz, a Felhasználó önálló döntése alapján adja meg a Szolgáltató részére az alábbi személyes adatokat (továbbiakban: „Személyes adatok2”):

 • Mobil telefonszám
 • Cégnév és kapcsolódó adószám
 • Számlázási címhez kapcsolódó adatok (kerület, épület, lépcsőház, szint, ajtószám)

4. A Szolgáltató a Felhasználónak a 2. és 3. pontokban írtak szerinti személyes adatait kizárólag a webáruház szolgáltatásainak az igénybevételéhez kapcsolódó rendelés felvételéhez, feldolgozásához és annak teljesítéséhez, mint adatkezelési célokra (továbbiakban: „Adatkezelési cél”) használja fel és kezeli.

5. Felhasználó a regisztráció és a számlázási adatok megadása során adja át a Szolgáltató részére a 2. és 3. pontokban írt személyes adatokat, melyek megadása során a Szolgáltató, az erre a célra szolgáló rubrika Felhasználó általi bejelölésével, biztosítja annak lehetőségét, hogy a Felhasználó független és egyértelmű döntést (továbbiakban” Döntés1”) hozzon a Személyes adatok1-nek és Személyes adatok2-nek a Szolgáltató általi, az Adatkezelési célra történő felhasználásához és kezeléséhez.

A Felhasználó a Döntés1 meghozatalával és annak a Szolgáltató részére történő megadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználónak a 2. és a 3. pontokban írtak szerinti személyes adatait - az Adatkezelési cél biztosítása érdekében - felhasználja és kezelje, továbbá a Személyes adatok1-et (a jövőbeni vásárlások biztosítása érdekében) korlátlan ideig nyilvántartsa.
Szolgáltató a weboldalon folyamatosan biztosítja annak lehetőségét, hogy a Felhasználó bármikor kérje a Szolgáltatótól az általa kezelt felhasználói személyes adatok a törlését, mely felhasználói kezdeményezés esetén a Szolgáltató haladéktalanul törli a nyilvántartásából a Felhasználó személyes adatait.

6. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve azt az esetet, amikor a Felhasználó, a saját döntése alapján, PayU Online (bankkártyával történő fizetés lehetősége) fizetési megoldás lehetőségét választja a vásárlás során történő fizetéséhez.

Ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználónak az alábbi személyes adatait adja tovább az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint a bankkártyával történő fizetést biztosító pénzintézet részére abból a célból, hogy a Felhasználó részére biztosítva legyen PayU Online (bankkártyával történő fizetés lehetősége) fizetés, továbbá az ehhez kapcsolódó pénzintézeti segítségnyújtás, az érintett tranzakció visszaigazolása és a Felhasználó védelme érdekében végzett fraud-monitoring (továbbiakban egységesen: „Adattovábbítási cél”):

Az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) részére továbbított személyes adatok köre:

 • Név (vezetéknév, keresztnév)
 • Számlázási cím (ország név)
 • Mobil telefonszám
 • Elektronikus levelezési cím (e-mail cím)

Amikor a Felhasználó a PayU Online (bankkártyával történő fizetés lehetősége) fizetési megoldás lehetőségét választja, akkor ezzel egyidejűleg a Szolgáltató, az erre a célra szolgáló rubrika Felhasználó általi bejelölésével, biztosítja annak lehetőségét, hogy a Felhasználó független és egyértelmű döntést (továbbiakban: „Döntés2”) hozzon a jelen pontban írt Személyes adatoknak a Szolgáltató által az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) részére, az Adattovábbítási cél érdekében történő továbbításához.

A Felhasználó a Döntés2 meghozatalával és annak a Szolgáltató részére történő megadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználónak a jelen pontban írtak szerinti személyes adatait átadja az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére az Adattovábbítási cél biztosítása érdekében, melyet követően az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő felelőssége a részére átadott személyes adatok jogszerű felhasználása, kezelése, nyilvántartása és őrzése.

7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen szabályzatban írtak szerinti adatkezelések jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (= Felhasználó) hozzájárulása.

8. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációt önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a webáruház zökkenőmentes használatához a böngészőjében engedélyezni kell a cookie-k használatát.

10. A megrendelt termékekről számla készül. A számla a hatályos számviteli jogszabályokban előírt módon és ideig kerül tárolásra.

Simple vásárlói tájékoztató

Minden jog fenntartva! © 2023